BESCOMPANIES

İYTE Biyomühendislik Öğrenci Topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin, hem katılımcılarımızı hem biz öğrencileri Biyomühendislik ve ilgili alanlar hakkında bilgilendirmesi ve sektörel alanlardaki yetkinliğimize katkıda bulunmasını hedefliyoruz. İlkini 18 Aralık 2021’de gerçekleştireceğimiz “BESCOMPANIES” adlı etkinliğimiz bu hedef doğrultusunda ortaya çıkmış ve düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir etkinlik haline gelmiştir. Etkinliğimiz kapsamında Biyoteknoloji ve ilgili alanlarda sektörden uzman kişileri misafir ediyor; çalışmaları hakkında bilgi edinip sorularımıza yanıt arıyoruz.