Prof. Dr. Şermin Genç

Prof. Dr. Şermin Genç

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi

1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Nöroloji uzmalık eğitimini ve Tıbbi Biyoloji doktora eğitimini Dokuz Eylül üniversitesi’nde tamamladı. Halen Dokuz Eylül üniversitesi Sinirbilimler AD öğretim üyesi ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nde baş araştırmacı olarak çalışmaktadır. Çalışma konuları nörodejenerasyon, nöroinflamasyon, ekzozomların tanı ve tedavide kullanımları, kodlamayan RNA’ların santral sinir sistemindeki etkilerini içermektedir.